• możliwości

Projekty Unijne

ZAPYTANIA OFERTOWE


 

„Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X (INZNAK)”


Celem  projektu jest
poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się po drogach publicznych poprzez opracowanie koncepcyjne, budowę i badania testowe nowego rodzaju inteligentnych znaków drogowych, które umożliwią zapobieganie najbardziej powszechnym kolizjom na drogach szybkiego ruchu. 

Planowanym efektem projektu będzie opracowany typoszereg produktów, obejmujących inteligentne znaki stojące, wiszące i mobilne, wyświetlające dynamicznie aktualizowaną zalecaną prędkość jazdy, określaną samoczynnie. Wbudowany w znaki dorogowe moduł elektroczniny umożliwi wielomodalny pomiar warunków ruchu (wizyjny, akustyczny i analizę warunków meterologicznych). 

Projekt realizowany jest w ramach działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020
przez Konsorcjum w składzie:

• Politechnika Gdańska - Lider Konsorcjum
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
• Siled Sp. z o.o.
• Microsystem Sp. z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6 902 082,72 zł.

Wartość dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 929 720,59 zł

Termin realizacji projektu to 01.07.2017 – 30.06.2020 r.  

  

WDROŻENIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA PANELI ŚWIETLNYCH Z DIODAMI CSP

 

W ramach Programu 3.2.2 Banku Gospodarstwa Krajowego „Kredyt Technologiczny” prowadzona jest inwestycja o łącznej wartości 12 mln złotych netto. Dofinansowanie unijne wynosi 5,4 mln złotych netto.

 Okres inwestycji to październik 2017 - czerwiec 2018.

Zakres inwestycji obejmuje wyposażenie Siled Sp. z o.o. w linię technologiczną, niezbędną do produkcji innowacyjnej lampy LED CSP na panelu wielkogabarytowym „Long Board”.

 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Pragniemy poinformować, że SILED Sp z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt.
„System inteligentnego oświetlenia LED do zastosowań przemysłowych”

W ramach działań 1.4-4.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
Umowa UDA-POIG.01.04.00-22-074/09-00; UDA-POIG.04.01.00-22-074/09-00 o dofinansowanie projektu, została zawarta 22 lipca 2010 r.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.09.2015 r.

Projekt składa się z dwóch etapów:

1) I Etap Projektu obejmował realizację pełnego zakresu rzeczowego związanego z przeprowadzeniem badań przemysłowych lub prac rozwojowych, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie - z sukcesem zakończono realizację 29.02.2012 
2) II Etap Projektu obejmuje realizację pełnego zakresu rzeczowego związanego z wdrożeniem wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych powstałych w ramach I Etapu Projektu do działalności gospodarczej przedsiębiorcy, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Realizacja zakończy się najpóźniej 30.09.2015

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych na skalę Europy zastosowań przemysłowych Systemu Inteligentnego Oświetlenia LED. Kierunki badań są ściśle związane z opracowaniem inteligentnego oświetlenia przemysłowego połączonego z systemem lokalizacji wewnątrz budynków, podsystemami wykorzystującymi infrastrukturę bezprzewodową utworzoną przez lampy LED.

Spółka SILED opracowuje połączenie trzech najnowszych technologii:
• oświetlenia wykorzystującego nowoczesne wysokowydajne diody LED o białym świetle,
• inteligentnych algorytmów sterowania opartych na sztucznych sieciach neuronowych i
• logice rozmytej oraz łączności z użyciem najnowocześniejszych technologii bezprzewodowych.

Więcej informacji o POIG na stronach:
http://www.poig.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mir.gov.pl

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE - PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY

 

Pragniemy poinformować, że SILED Sp z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Stworzenie centrum badawczego oraz wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnych, LED-owych opraw oświetleniowych wraz z systemem inteligentnego sterowania oświetleniem publicznym”

W ramach działań  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działania 1.2 Umowa nr UDA-RPPM.01.02.00-00-226/09-00 o dofinansowanie projektu, została zawarta 30.12.2010 r.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.06.2013 r.

Projekt obejmuje:

1. Działania inwestycyjne związane z dwoma głównymi elementami: 
a) tworzenie centrum badawczo-rozwojowego, 
b) zakupienie linii produkcyjnej.

2. Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje:

a) Centrum badawczo-rozwojowe:

• sprzęt do pomiaru charakterystyk świetlnych
• sprzęt do pomiaru kompatybilność elektromagnetycznej (EMC)
• sprzęt do badania sieci zigbee
• stanowisko do debuggowania oprogramowania
• stanowisko do projektowania i symulacji urządzeń elektronicznych

b) Linia produkcyjna:

• linia SMT
• sprzęt do kontroli i kalibracji procesu produkcyjnego
• sprzęt dla montażystów

 

Pragniemy poinformować, że SILED Sp z o.o. zrealizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt.
„Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Siled Sp. z o.o. szansą wejścia na nowe rynki”

W ramach Etapu I Działania 6.1 Paszport do eksportu, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Umowa UDA-POIG.06.01.00-22-066/11-00 o dofinansowanie projektu została zawarta 11 października 2011 r.

Projekt został zrealizowany w 2012 roku.

 

antalya escort antalya escort mersin escort samsun escort kusadasi escort mersin escort adana escort eskişehir escort istanbul escort gaziantep escort bodrum escort izmir escort bursa escort kayseri escort ankara escort netspor canlı mac izle